Tag Bijtincidenten

Risicobazen worden nog steeds niet aangepakt

Agressieve hond

Onderstaand stuk staat op www.nu.nl Het aantal incidenten met ‘risicohonden’ lijkt toe te nemen. Maar een heldere oplossing voor de aanpak van agressieve dieren is niet voorhanden. Redactie: misschien beginnen met ‘risicohonden’ te vervangen door ‘risicobazen’? Echt representatieve Nederlandse cijfers…