Honden willen samenwerken

Er wordt voortdurend onderzocht in hoeverre honden taal begrijpen.
Er is nu met zekerheid vastgesteld dat honden tot wel 500 woorden kunnen verstaan.
Onduidelijk is wat voor ‘strategie’ honden hanteren bij het leren van een taal.
Het lijkt er op dat honden veel van wat mensen zeggen opvatten als een commando.
Bijvoorbeeld veel honden vatten het woord ‘bal’ op als ‘ga de bal halen’.
Een interessante proef toonde aan dat een hond in staat is op eigen houtje een voorwerp te etiketteren ondanks dat hij het voorwerp nog nooit gezien heeft.
De proef bestond daar uit dat er voor de hond bekende voorwerpen waren klaargelegd met daartussen een onbekend voorwerp.
Toen om dat onbekende voorwerp gevraagd werd koos de hond het enige voorwerp dat hij nog nooit gezien had.
Bij een latere test bleek dat de hond nog steeds in staat was om dat nieuwe voorwerp op te halen toen daarom gevraagd werd.
Uit dit soort testen zou je kunnen concluderen dat een hond niet alleen bij de mens wil zijn, hij wil zich ook werkelijk inspannen om er wat van te maken.

Honden, DNA, samenwerken, leiderschaphonden willen samenwerken

Honden leven in een roedel omdat dat in hun DNA is geprogrammeerd. Praktisch gesproken is dat een vorm van samenwerken. Het bleek de beste overlevingsstrategie te zijn, net zoals dat ook voor mensen is gebleken. (Even niet op de democraten en republikeinen in Amerika letten). Om goed te kunnen samenwerken is er een vorm van leiderschap noodzakelijk. Het hoeft niet noodzakelijk ‘een leider’ in het mensengezin te zijn, als er maar leiderschap is. Dat wordt duidelijk voor de hond als bijvoorbeeld iedereen hetzelfde doet, iedereen consequent is en iedereen helder is over wat er verwacht wordt van de hond.

via GIPHY

 

Gezinscursus

CADIRI geeft een gezinscursus die op die peilers is gebouwd. Alle leden van het gezin worden zodanig gecoacht dat er een resultaat ontstaat dat precies aansluit bij het DNA van de hond zodat deze zich weer hond gaat voelen op een manier waar iedereen blij van wordt.