Actie is reactie – hondengedrag

De ruim 400 hondenrassen die er zijn hebben voor een deel dezelfde eigenschappen en gedragingen en communiceren via hondengedrag op dezelfde manier.
Het gedrag dat een hond gaat tonen is afhankelijk van de aanleg van de  hond, de opvoeding, socialisatie en eventuele vervelende ervaringen.
Al met al zijn er dus veel mogelijkheden voor iedere hond om uniek en eigen gedrag te tonen.

Wat  is gedrag van een hond?

Gedrag van de hond is datgene wat we zien als de hond ergens op reageert. Datgene waar een hond op reageert kan intern of extern zijn en noemen we een prikkel. We zien bijvoorbeeld dat de hond aan zijn etensbak snuffelt en deze omgooit omdat hij honger (prikkel) heeft. Of de hond blaft omdat de voordeurbel (prikkel) gaat.
Omdat er altijd een prikkel is die gedrag veroorzaakt kunnen wij gedrag organiseren door prikkels te organiseren. Dit is waar hondentraining in het algemeen op is gebaseerd.
Een hondentrainer is in staat om raseigenschappen en naderhand gevormde gewoontes mee te nemen in de analyse van het gedrag om te achterhalen op welke prikkel een hond op dat moment reageert. Aan de hand van die analyse kan er een training ontworpen worden die voor die hond de meeste kans geeft op ander gedrag.