Rashond of adoptie uit het asiel of buitenland

U wil een hond.
Op het moment dat u die keuze heeft gemaakt dienen zich een aantal mogelijkheden aan.
Bijvoorbeeld u wil een hond met een specifiek karakter of een hond met een specifiek uiterlijk.
Als het eerste argument zwaarwegend is zult u op zoek moeten gaan naar een fokker van een ras waarvan bekend is dat het die en die eigenschappen heeft.
Als het gaat om uiterlijk is dat niet alleen te vinden bij een fokker maar ook in een asiel.

Rashond kopen bij een fokker

De voordelen van een rashond zijn duidelijk. Voor mij als trainer ligt de nadruk op het te verwachten karakter / gedrag maar ook op de mogelijkheid om de hond goed te socialiseren. Dan ga ik er natuurlijk wel van uit dat u de hond als pup thuis krijgt en in de opvoeding wil investeren.
Een serieuze fokker zal ook geïnteresseerd zijn in de redenen waarom u kiest voor dat ras maar ook informeren naar uw gezinssituatie. Op die manier worden de kansen voor een succesvolle relatie met de nieuwe aanwinst veel groter.
De route via een fokker betekent vaak dat er dan wel wat geduld opgebracht worden maar als het eenmaal zover is, kan het feest (en dat is het) beginnen.

Hond kopen via Marktplaats

Hondenliefhebbers kunnen ook naar Marktplaats. Daar staan honderden honden aangeboden. Jammer genoeg nemen de risico’s van een mismatch enorm toe. Het kán goed gaan maar dat is absoluut afhankelijk van een groot aantal voorwaarden.
Om aan al deze voorwaarden te voldoen kunt u het makkelijkste een gedragsexpert inschakelen. Dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee maar u staat op het punt iets ingrijpends in uw persoonlijke levenssfeer aan te passen. En dat voor meer dan 10 jaar! Waarbij ook nog eens de gezondheid van u en uw gezinsleden in het geding kunnen komen. Want dat wordt nogal eens vergeten: een hond heeft beperkte communicatie mogelijkheden. Een daarvan zijn een sterke tanden. Het komt zelden voor dat een hond bewust bijt maar als het instinct reageert zal de hond doen wat in zijn DNA ligt opgesloten.
Zo vroeg mogelijk een gedragsexpert inschakelen als u denkt een (bijna) volwassen hond te gaan aanschaffen is geen advies maar eigenlijk absoluut noodzakelijk.

Hond aanschaffen via een asiel

In Nederland komen geen zwerfhonden voor. De asielen zitten niet meer vol zoals vroeger. In het asiel vindt u vooral honden die afgestaan zijn door de eigenaar omdat er of gedragsproblemen zijn of de thuissituatie staat het bezit van een hond niet meer toe.
Voor iedere hond zal het belangrijk zijn dat een gedragsexpert de hond heeft beoordeeld.
In de eerste plaats kan deze aangeven of er een match is met u en uw situatie.
Vervolgens kan deze aangeven wat verwacht kan worden van de hond en hoe u daar mee om dient te gaan. Al met al maakt u een vliegende start om zo snel mogelijk heel veel plezier te gaan beleven met het nieuwe gezinslid.

Hond uit het buitenland adopteren

Er zijn op dit moment ongeveer 180 stichtingen die aan een paar belangrijke basis regels voldoen. Dat wil zeggen dat pups jonger dan 15 weken niet geïmporteerd worden en dat de dieren zijn gevaccineerd, gechipt en nagekeken door een dierenarts.
Heel belangrijk omdat er ziektes mee kunnen komen met honden uit het buitenland. Ook is het eerder regel dan uitzondering dat de geadopteerde hond niet gesocialiseerd is.
75 % Van de honden die uit het buitenland komen worden geleverd door commerciële handelaren. Dat zijn dus geen zielige zwerfhonden.
De stichtingen die afspraken hebben gemaakt zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 10% van de aanvoer. (Bron: Stray-AFP)
Deze stichtingen controleren de gezondheid maar ook of de hond geschikt is om in Nederland als huishond te leven.
Want:

Als een pup geen menselijk contact heeft gekend in de eerste levensfase, zal hij nooit een geschikte huishond worden.

Soms komen er ziektes mee met de honden uit het buitenland

Daarnaast waarschuwen de Dierenbescherming en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) voor de besmettelijke ziektes die de honden in het buitenland opgelopen kunnen hebben. De KNMvD noemt een recent voorbeeld van honden uit Oost-Europa die Brucella canis hadden meegenomen. Dat is een besmettelijke infectieziekte die bij honden problemen geeft bij onder meer de baarmoeder en de urinewegen. Ook mensen kunnen er last van krijgen.

Richtlijnen voor emigratie en adoptie

Er is een stichting die zich sterk maakt voor zwerfdieren.
Stray Animal Foundation Platform (Stray-AFP) is een onafhankelijk platform voor organisaties en stichtingen die actief zijn voor en met zwerfdieren. Zij opereren als  belangenorganisatie voor zwerfdieren wereldwijd. Daarnaast informeren zij consumenten over adoptie van buitenlandse honden en honden uit het asiel.

Stray-AFP is van mening dat wanneer stichtingen overgaan tot het emigreren van zwerfdieren uit het buitenland er ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan dient te worden:

 1. De stichting heeft tot doel het leveren van diensten die het verbeteren van het welzijn van de dieren beoogt.
 2. Wanneer een stichting honden opvangt en plaatst bij anderen heeft de stichting een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De beheerder van deze opvang heeft een bewijs van vakbekwaamheid.
 3. De stichting heeft een handelserkenning (Regeling handel levende dieren en levende producten,artikel 2.28). Daarnaast moet een stichting een inslagregister en uitslagregister bijhouden waarin de eindbestemming voor elke hond/kat aangetoond kan worden.
 4. Buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn geneutraliseerd met uitzondering van hele jonge dieren en dieren op leeftijd.
 5. Honden en katten die geïmporteerd worden zijn aangemeld in het handelscontrolesysteem TRACES.
  · De dieren hebben een Europees dierenpaspoort
  · de dieren zijn gechipt
  · de dieren hebben een geldige rabiësinenting
  · honden zijn ingeënt tegen de ziekte van Carré (hondenziekte)
  · er is een gezondheidscertificaat bij de dieren aanwezig. Er geldt een verplichte bewaartermijn van 3 jaar voor dit certificaat.
 6. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn ontwormd en behandeld tegen teken en vlooien.
 7. De stichting emigreert geen pups die jonger zijn dan 15 weken (i.v.m. leeftijd van de eerste rabiësvaccinatie en drie weken inwerktijd rabiësvaccin).
 8. Transport en invoer gebeurt volgens de richtlijnen van het ministerie van Voedsel- en Warenautoriteit.
 9. De stichting hanteert nazorg nadat de dieren geadopteerd zijn en verzorgt eventuele herplaatsing binnen de stichting, zodat het dier niet in een Nederlands asiel terecht komt.
 10. Voor honden en katten die geëmigreerd worden vanuit niet Europese landen gelden aangepaste
  regels. Stichting werkt volgens de voor dat land geldende regels.

Stichtingen aangesloten bij Stray-AFP worden gevraagd een gedragscode te ondertekenen waarin bovenstaande punten beschreven staan. Mocht u een dier willen adopteren uit het buitenland dan raden wij u om een stichting te kiezen die deze gedragscode ondertekend heeft. Via deze link ziet u welke stichtingen dat zijn.

Broodfok en illegale hondenhandel

Per jaar komen er 125.000 honden in Nederland terecht die afkomstig zijn uit de broodfok en de illegale hondenhandel. Elke week worden honderden puppy’s in busjes naar Nederland en België gesmokkeld vanuit Oost-Europese landen. Daar worden de pups vaak onder gruwelijke omstandigheden gefokt in de zogeheten puppyfabrieken. De puppy’s worden vaak te vroeg bij hun moeder weggehaald, zijn niet zelden ernstig ziek en worden met vervalste papieren onder slechte naar Nederland en België getransporteerd. Voor 50 euro per stuk worden de Pups hier ingekocht door illegale handelaren en hier verkocht voor een tienvoud. In Nederland en België worden ze aangeboden via advertenties en het internet, zoals bijv. Marktplaats.

Buitenlandse honden checklist Hondenbescherming

over adoptiecontracten

Wat te doen wanneer je (buitenlandse) hond ontsnapt of vermist is.

Wanneer er sprake is van klachten of geschillen bij het adopteren van een zwerfhond uit het buitenland kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie gezelschapsdieren. Wanneer u klachten heeft over een (aangesloten) stichting dan hoort Stray-AFP dat ook graag van u: info@stray-afp.org