Aanschaf Hond – rashond – adoptie – asiel – buitenland


Deprecated: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/deb109400/domains/cadiri.nl/public_html/wp-content/themes/blocksy/inc/components/blocks/blocks-fallback.php on line 16

U denkt na over de aanschaf van een hond, rashond, adoptie, asiel of het buitenland.
Op het moment dat u die keuze heeft gemaakt dienen zich een aantal mogelijkheden aan.
Bijvoorbeeld u wil een hond met een specifiek karakter of een hond zonder een heel specifieke voorwaarde.
Als het eerste argument zwaarwegend is zult u op zoek moeten gaan naar een fokker van een ras waarvan bekend is dat het die en die eigenschappen heeft.
Het alternatief is een hond gaan zoeken in een asiel of op elders op het internet.

Aanschaf Hond – rashond kopen bij een fokker

De voordelen van een rashond zijn duidelijk. Voor mij als trainer ligt de nadruk op het te verwachten karakter / gedrag maar ook op de mogelijkheid om de hond goed te socialiseren. Dan ga ik er natuurlijk wel van uit dat u de hond als pup thuis krijgt en in de opvoeding wil investeren.
Een serieuze fokker zal ook geïnteresseerd zijn in de redenen waarom u kiest voor dat ras maar ook informeren naar uw gezinssituatie. Op die manier worden de kansen voor een succesvolle relatie met de nieuwe aanwinst veel groter.
De route via een fokker betekent vaak dat er dan wel wat geduld nodig is. Soms zelfs een jaar of iets dergelijks omdat er op een nestje gewacht moet worden. Een hond kan zomaar 15 jaar deel uit gaan maken van uw leven dus die wachttijd zou geen beletsel mogen zijn.

Aanschaf Hond via het internet

Hondenliefhebbers kunnen ook naar Marktplaats. Daar staan honderden honden aangeboden. Jammer genoeg nemen de risico’s van een hond die niet zo goed bij u past behoorlijk toe. Het kán goed gaan maar dat is eigenlijk afhankelijk van een groot aantal voorwaarden.
Om aan al deze voorwaarden te voldoen kunt u het makkelijkste een ervaren trainer of gedragsexpert inschakelen. Dat brengt natuurlijk extra kosten met zich mee maar u staat op het punt iets ingrijpend in uw persoonlijke levenssfeer aan te passen. En dat voor meer dan 10 jaar! Het is ook niet onbelangrijk om los van die tijd ook terdege rekening te houden met de gezondheid van u en uw gezinsleden. Want dat wordt nogal eens vergeten. Een hond heeft beperkte communicatie mogelijkheden en een daarvan is een sterk gebit. Het komt zelden voor dat een hond bewust bijt maar als het instinct reageert zal de hond doen wat in zijn aard ligt opgesloten. Op de video hieronder ziet u een voorbeeld van een instinctieve reactie van een hond. Hij bijt niet bewust maar reageert instinctief.

[su_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=PHLnjiISsOo” autohide=”no” autoplay=”yes” rel=”no” fs=”no” modestbranding=”yes” theme=”light” playsinline=”yes”]
Dus zo vroeg mogelijk een ervaren trainer en/of gedragsexpert inschakelen als u denkt een (bijna) volwassen hond te gaan aanschaffen is geen advies maar eigenlijk absoluut noodzakelijk.

Aanschaf Hond via een asiel

In Nederland komen geen zwerfhonden voor. De asielen zitten niet meer vol zoals vroeger. In het asiel vindt u vooral honden die afgestaan zijn door de eigenaar. Er zijn gedragsproblemen of de thuissituatie staat het bezit van een hond niet meer toe.
Voor iedere hond zal het belangrijk zijn dat een gedragsexpert de hond heeft beoordeeld. Meestal gebeurt dit standaard bij asielhonden of u kunt er om vragen.
Op die manier kan ook worden bepaald of de hond bij u gaat passen.
Vervolgens kan deze aangeven wat verwacht kan worden van de hond en hoe u daar mee om dient te gaan. Al met al maakt u een vliegende start om zo snel mogelijk heel veel plezier te gaan beleven met het nieuwe gezinslid.

Aanschaf Hond uit het buitenland – adoptie

Er zijn op dit moment ongeveer 180 stichtingen die aan een paar belangrijke basis regels voldoen voor een goed adoptieproces. Dat wil zeggen dat pups jonger dan 15 weken niet geïmporteerd worden en dat de dieren zijn gevaccineerd, gechipt en nagekeken door een dierenarts. Heel belangrijk omdat er ziektes mee kunnen komen met honden uit het buitenland. Ook is het eerder regel dan uitzondering dat de geadopteerde hond niet gesocialiseerd is.
75 % Van de honden die uit het buitenland komen worden geleverd door commerciële handelaren. Dat zijn dus geen zielige zwerfhonden.
De stichtingen die afspraken hebben gemaakt zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 10% van de aanvoer. (Bron StrayAFP)
Deze stichtingen controleren de gezondheid maar ook of de hond geschikt is om in Nederland als huishond te leven.
Want:

Als een pup geen menselijk contact heeft gekend in de eerste levensfase, zal hij nooit een geschikte gezinshond worden.

Soms komen er ziektes mee met de honden uit het buitenland

Daarnaast waarschuwen de Dierenbescherming en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) voor de besmettelijke ziektes die de honden in het buitenland opgelopen kunnen hebben. De KNMvD noemt een recent voorbeeld van honden uit Oost-Europa die Brucella canis hadden meegenomen. Dat is een besmettelijke infectieziekte die bij honden problemen geeft bij onder meer de baarmoeder en de urinewegen. Ook mensen kunnen er last van krijgen.

Richtlijnen voor emigratie en adoptie

Stray-AFP is van mening dat wanneer stichtingen overgaan tot het emigreren van zwerfdieren uit het buitenland er ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan dient te worden:

 1. De stichting heeft tot doel het leveren van diensten die het verbeteren van het welzijn van de dieren beoogt.
 2. Wanneer een stichting honden opvangt en plaatst bij anderen heeft de stichting een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De beheerder van deze opvang heeft een bewijs van vakbekwaamheid.
 3. De stichting heeft een handelserkenning (Regeling handel levende dieren en levende producten,artikel 2.28). Daarnaast moet een stichting een inslagregister en uitslagregister bijhouden waarin de eindbestemming voor elke hond/kat aangetoond kan worden.
 4. Buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn geneutraliseerd met uitzondering van hele jonge dieren en dieren op leeftijd.
  1. Honden en katten die geïmporteerd worden zijn aangemeld in het handelscontrolesysteem TRACES:
   1. de dieren hebben een Europees dierenpaspoort
   2. de dieren zijn gechipt
   3. de dieren hebben een geldige rabiësinenting
   4. honden zijn ingeënt tegen de ziekte van Carré (hondenziekte)
   5. er is een gezondheidscertificaat bij de dieren aanwezig. Er geldt een verplichte bewaartermijn van 3 jaar voor dit certificaat.
 5. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn ontwormd en behandeld tegen teken en vlooien.
 6. De stichting emigreert geen pups die jonger zijn dan 15 weken (i.v.m. leeftijd van de eerste rabiësvaccinatie en drie weken inwerktijd rabiësvaccin).
 7. Transport en invoer gebeurt volgens de richtlijnen van het ministerie van Voedsel- en Warenautoriteit.
 8. De stichting hanteert nazorg nadat de dieren geadopteerd zijn en verzorgt eventuele herplaatsing binnen de stichting, zodat het dier niet in een Nederlands asiel terecht komt.
 9. Voor honden en katten die geëmigreerd worden vanuit niet Europese landen gelden aangepaste
  regels. Stichting werkt volgens de voor dat land geldende regels.

Stichtingen aangesloten bij Stray-AFP worden gevraagd een gedragscode te ondertekenen waarin bovenstaande punten beschreven staan. Mocht u een dier willen adopteren uit het buitenland dan raden wij u om een stichting te kiezen die deze gedragscode ondertekend heeft. Via deze link ziet u welke stichtingen dat zijn.

Broodfok en illegale hondenhandel

Per jaar komen er 125.000 honden in Nederland terecht die afkomstig zijn uit de broodfok en de illegale hondenhandel. Elke week worden honderden puppy’s in busjes naar Nederland en België gesmokkeld vanuit Oost-Europese landen. Daar worden de pups vaak onder gruwelijke omstandigheden gefokt in de zogeheten puppyfabrieken. De puppy’s worden vaak te vroeg bij hun moeder weggehaald, zijn niet zelden ernstig ziek en worden met vervalste papieren onder slechte naar Nederland en België getransporteerd. Voor 50 euro per stuk worden de Pups hier ingekocht door illegale handelaren en hier verkocht voor een tienvoud. In Nederland en België worden ze aangeboden via advertenties en het internet, zoals bijv. Marktplaats.

Voor iedereen die overweegt om een hond aan te schaffen zijn hier een aantal tips.

Via de volgende kanalen kun je een hond vinden:

 1. Het asiel of via een herplaatsingsorganisatie – Zij weten vaak veel over de hond en zullen u meestal goed begeleiden
 2. Een zwerfdierenorganisatie die buitenlandse honden naar Nederland haalt.
 3. Een kennis – Meestal is dit zeer betrouwbaar
 4. Internet (o.a. Marktplaats) – Absoluut af te raden. U weet niet waar de hond vandaan komt en wat zijn achtergronden zijn
 5. Een fokker die maar een nestje heeft en dat in huis houdt – Vraag of u op bezoek mag komen om kennis te maken en ook de ouders te zien. Kijk goed hoe het dier gehouden wordt (huiskamer of schuur)
 6. Een fokker die veel pups aanbiedt of via een winkel – Koop nooit een dier via een winkel. Ook hier weet u niet waar het dier vandaan komt of hoe het gefokt is.

Voor een lijst met bekende Nederlandse en Belgische broodfokkers klik hier.

Ik wil een huisdier adopteren uit het buitenland

Bent u van plan om een huisdier te adopteren en zoekt u een betrouwbare stichting die de gedragscode heeft ondertekend kijk dan hier.

Om u hierbij te helpen hebben wij enkele bruikbare documenten die u kunt downloaden

Buitenlandse honden checklist Hondenbescherming

over adoptiecontracten

Informatie over het houden van honden

Informatie over het houden van katten

Wat te doen wanneer je (buitenlandse) hond ontsnapt of vermist is.

Tien Tips voor Probleemgedrag

Wanneer er sprake is van klachten of geschillen bij het adopteren van een zwerfhond uit het buitenland kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie gezelschapsdieren. Wanneer u klachten heeft over een (aangesloten) stichting dan horen wij dat ook graag van u: info@stray-afp.org